The Russian Blue  |  Cattery  |

Unfortunately, there are many different standards for the Russian Blue. The cat fancy is less well organized than the dog fancy, in that there are multiple registering bodies for cats that all have their own standards for the breeds. Sometimes those differ from each other only a little, sometimes however, they differ a whole lot, even to a degree where a layman couldn't identify cats bred to two different standards as members of the same breed.
I am of the firm opinion that the standard from the first association in which a breed was recognized should be honoured (who after all, knows better what a breed should look like than its founders?).
In case of the Russian Blue, that is the GCCF standard, also by far the oldest breed standard for this breed.
Thankfully, our independent cat associations and the Dutch independent body of judges agree; they always judge by the standard of the association that provided the first written standard for a breed.

Helaas zijn er veel verschillende standaarden in gebruik bij de Rus. De kattenwereld is wat dat betreft een stuk minder goed georganiseerd dan de hondenwereld; in plaats van
n centraal stamboek zijn er voor katten tientallen, en in plaats van een standaard die door iedere keurmeester wordt gebruikt, heeft iedere organisatie zijn eigen standaarden voor elk ras. Soms verschillen die standaarden onderling nauwelijks, soms echter verschillen ze enorm, zelfs in een mate waarin een leek katten gefokt naar twee verschillende standaarden niet meer zou herkennen als zijnde n ras.
Ik ben van mening dat de standaard uit het eerste land van erkenning van een ras gerespecteerd zou moeten worden (wie weet immers beter hoe een ras eruit zou moeten zien dan zijn grondleggers?).
In het geval van de Blauwe Rus is dat de GCCF standaard, tevens veruit de oudste standaard voor het ras. Gelukkig zijn de Federatie van Nederlandse Kattenverenigingen en het Nederlands Onafhakelijk Kattenkeurmeestersgilde het daarmee eens; zij keuren altijd naar de standaard van het land waar een ras als eerste werd erkend.


GCCF General Type Standard

The Russian is a medium to large cat of elegant foreign type without the exaggerated elongation of the Oriental. Its high set ears, green almond-shaped eyes, angled profile and prominent whisker pads create a distinctive gentle expression which, together with its velvety double coat, gives the breed its unique charm.
De Rus is een elegante kat van gematigd oosters type, zonder de overdreven lange vorm van de oosterse rassen. Zijn hoog geplaatste oren, amandelvormige groene ogen, gehoekt profiel en goed ontwikkelde snorhaarkussens tezamen met de karakteristieke fluwelen dubbele vacht zijn kenmerkend voor dit ras.

 

Head - The wedge from tip of nose to upper edge of the eyes is short. The distance from eyes to ears should be equal to or slightly longer than the wedge. The top of the head should appear flat between the ears.
The muzzle should be broad with prominent whisker pads. There should be no whisker pinch or break.
In profile the forehead should appear straight to the level of the upper edge of the eye. This creates the distinctive angle that should be level with the upper edge of the eye.
The profile from here to the tip of the nose has such a shallow concave curve that it appears virtually straight.
There must be no stop, break or nose bump, nor should the nose be completely straight from the point of the angle to the nose tip.
The tip of the chin should line up with the tip of the nose on the same vertical plane. The chin should be strong and deep with a level bite.
The back of the head should not fall away. In kittens the top of the head may appear more rounded and the profile angle may not be as well developed.
Kop - Wigvormige kop met een vlakke schedel tussen de oren. Kort wigvormig snuitje met geprononceerde snorhaarkussens, die de snuit breed laten eindigen.De afstand van de ogen tot de oren is iets langer of gelijk aan de wigvorm van de snuit.In profiel gezien is het voorhoofd recht, de neuslijn heeft zo’n lichte gloong, dat hij recht lijkt Het voorhoofd en de neuslijn maken een duidelijke convexe hoek ter hoogte van de bovenste oogrand; er mag geen stop of deuk zijn of een recht profiel. Stevige, volle kin en goed sluitend gebit. Rechte lijn van neuspunt naar kin. n.b:  bij kittens lijkt de kop vaak wat ronder en is de hoek van het profiel nog niet zo duidelijk

Ears - Large and pointed, wide at the base and set vertically to the head with at least the width of an ear base between them. The ear placement is such that the outer line of the ears continues the line of the upper part of the face, although in mature males with jowls this will be less apparent. There should be little inside hair.
Oren - Grote, puntige oren, breed aan de basis, verticaal geplaatst.De buitenkant van het oor zet de lijn voort van de bovenkant van de kop; bij katerwangen kan dit iets minder duidelijk zijn.Weinig haargroei aan de binnenzijde van de oren

Eyes - Vivid green. Set rather wide apart, almond in shape with a slight upward slant, neither too large, too full or too small nor excessively deep set. In kittens allowance should be made for maturing eye colour.
Ogen
- Amandelvormige ogen, vrij wijd uit elkaar geplaatst, niet klein of diepliggend. Oogkleur: Schitterend eenkleurig, levendig groen; bij kittens mogen de ogen later op kleur komen.
 

  

Body - Medium to large sized but long and graceful in outline and carriage. Medium strong bone, well muscled. Cobby or heavy build is undesirable. Females may be slightly smaller than the males but should also be well muscled.
Lichaam - Lang en slank met een gracieuze houding, maar wel stevig gespierd. Cobby of zware bouw is ongewenst.

 

Legs and Feet - Long legs. Small oval shaped paws.
Poten en voeten - Middelzware  beenderstructuur, lange poten met kleine ovale voeten.

 

Tail - Moderately long and in proportion to the body. Tapering, neither blunt-ended nor whip.
Staart - Matig lang, taps toelopend in verhouding met het lichaam. Geen zweepstaart of rond staarteinde.

Coat - a double coat with a very dense undercoat and stands away from the body; the whole coat is soft with no harsh feel to it, very different from any other breed and the truest criterion of the Russian although coat texture may vary according to colour.
Vacht - De vacht is dubbel met een zeer dichtingeplante ondervacht. De vacht is kort, fijn en zacht. Hij mag niet stug aanvoelen. De vacht is zeer verschillend van de andere vachtstructuren en het ware kenmerk voor de Rus.

 

Condition and Temperament - In the Russian the condition and temperament of the cat are important considerations.

We are looking for an even-tempered cat and it is hoped that Judges will distinguish between a balanced but temporarily upset or frightened cat and a cat with extreme or aggressive temperament. The latter is most undesirable in the breed and should not be encouraged.

 

SCALE OF POINTS

 

 Head and Ears  25
 Eyes  15
 Body, Legs and Tail  20
 Coat  30
 Colour  10
 Total  100


 

Withhold all Awards for:

Extreme aggressive temperament

Withhold Certificates or First Prizes in Kitten Open Classes for:
Flat coat
Oriental type
Cobby or British type
White anywhere in Blues
Incorrect eye colour in adults
Weak chin and/or uneven bite
Any defect as listed in the preface to the
GCCF SOP booklet.

Niet toegestaan (geen certificaten of ex 1 voor kittens):
glad liggende vacht
oosterse bouw
gedrongen bouw
wit bij blauwe Rus
geen correcte oogkleur bij volwassen dieren
zwakke kin

RUSSIAN BLUE (16a)
Colour
- Clear blue and even throughout with a distinct silvery sheen. In coats showing the correct silvery sheen there is usually an absence of pigment at the tips of the hair shaft. It is the light passing through these translucent tips that create the effect of a silvery appearance to the coat. This effect is often at its most evident in the mask and paws. It can appear similar to tipping on the body and care should be taken to ascertain whether it really is tipping or not.
Medium blue is preferred.
The coat must be blue to the roots, which may be lighter in tone.
In maturity the coat should be free from tabby markings or shading, although ghost markings may show in kittens.
Nose Leather and Paw Pads - Nose leather should be blue. Paw pads should be blue but not necessarily as blue as the nose leather. Pinkish lavender pads are acceptable.
Kleur -  Blauwe Rus: Vacht zuiver eenkleurig blauw met een duidelijk waarneembare zilverglans; bij voorkeur middenblauw.De vacht is doorgekleurd tot de haarwortels, die een tint lichter mogen zijn. De haren vertonen geen ticking of tipping, alhoewel er in de haarpunt pigment kan ontbreken. Bij volwassen katten is geen ghostmarking te zien.
Neusleertje: blauw.
Voetzolen: blauw, mogen lichter zijn dan neusleer; rozeachtig lila alleen bij kittens toegestaan.

 

English wordings taken from GCCF standard and Dutch wordings taken from NOK standard.

<click "previous" in your browser to return to English site and menu; by means the above menu you will continue using the Dutch version>

 

All images and text Cattery Alyona